Menu główne

link do BIP

Aktualności


Apel w związku ze zbliżającą się zimą

2020-11-29

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji.
Zwracajmy również uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można
w szczególności poprzez zgłaszanie przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
W takich sytuacjach możemy powiadomić:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. 65 547 41 48

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Kobylińska 42
63-910 Miejska Górka
Tel 65 546 63 50
tel. alarmowy: 997 lub 112

Pogotowie ratunkowe
ul. Generała Grota – Roweckiego 6
63-900 Rawicz
tel. alarmowy: 999 lub 112
Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.


CZYSTE POWIETRZE

2020-11-23

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Dołączone pliki:


"Wspieraj seniora"

2020-11-13

\'Wspieraj seniora\" - Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej lub załatwienie spraw urzędowych nie wymagających podpisu seniora. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Dołączona galeria:

Dołączone pliki:


WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

2020-09-09

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przy ul. Rynek 33 w dniach 1 - 15 września 2020. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


Świadczenie wychowawcze (500+)

2020-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce przypomina , że świadczenie wychowawcze (Program 500+) zostało przyznane do 31 maja 2021r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.


Świadczenie „ dobry start” ( 300+)

2020-07-01

Od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.
Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.
Od 1 lipca Wniosek o świadczenie z programu można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.
Od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.
Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, tel. 65 547-41-48, faks 65 547-41-48

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji